خلع ید چیست؟ | رفع کردن تصرفات چگونه انجام می شود؟

در دنیای امروزی گاهی شاهد تعرض نسبت به مال [...]

الزام به تنظیم سند رسمی چیست و شامل چه مواردی می شود؟

الزام به تنظیم سند رسمی، مطابق محاکم دادگستری صرفاً [...]

تخلیه ملک تجاری | برای تخلیه آپارتمان غیرمسکونی چه باید کرد؟

تخلیه اماکن تجاری، یکی از دعاوی رایج مطرح شده [...]

تصرف عدوانی چیست | چند نوع تصرف عدوانی داریم؟

تصرف عدوانی یعنی اینکه مال غیر منقولی که به [...]

تخلیه ملک مسکونی | اجرای حکم تخلیه ملک چه مراحلی دارد؟

تخلیه در لغت به معنای خالی کردن است و [...]

مشارکت در ساخت | نکات مهم در قرارداد های مشارکت ساخت و ساز چیست؟

مشارکت در ساخت در واقع نوعی قرارداد است که [...]

Go to Top