طلاق بائن :

خانواده به عنوان مهمترین و کوچکترین اجتماع انسانی ، از طریق عقد نکاح و ایجاد رابطه زوجیت به وجود می آید. خانواده  در دین مبین اسلام ، اهمیت ویژه ای دارد و اصلی ترین رکن اجتماع به حق نام گرفته است و به دلیل همین اهمیت و شیوه مدیریت و قانون‌مندی کشور به اصول اسلامی و دینی، بر هم زدن بنیان خانواده و گسست پیوند زوجین مقررات خاص خود را دارد.

اهمیت خانواده برای اسلام سبب شده است که طلاق و جدایی راحت نباشد

 همانطور که گفته شد، به دلیل اهمیت هایی که ازدواج و  تشکیل خانواده و تولد فرزند که نتیجه ازدواج می باشد ، تشکیل رابطه زوجیت و انحلال آن دارای قواعد و قوانین ویژه ای در فقه اسلام و همچنین قانون مدنی ما دارد . بطوریکه علاوه بر قانون مدنی ،که به اصول و کلیات ازدواج و طلاق می پردازد ،قانون خاص دیگری به نام قانون حمایت از خانواده به جهت تشریفات و نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده من جمله ازدواج و طلاق تصویب شده است که امکان طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی را برای زوجین فراهم کرده  است.

مختصری درباره ازدواج و طلاق :

ازدواج از طریق عقد نکاح و جاری شدن صیغه به شکل صحیح و شرعی به وجود می آید و بعد از ایجاد رابطه زوجیت این رابطه لازم و غیر قابل برگشت می باشد و هیچ یک از طرفین حق عدول و پشیمانی بدون دلیل قانونی از آن را ندارند و در صورت پشیمانی زن و شوهر از ازدواج و قصد بر هم زدن ازدواج ،باید طبق قانون و فقه اسلامی ،به اسباب انحلال آن متوسل شد و قواعد ویژه ای برای انحلال نکاح وجود دارد و بدون رعایت این قواعد ،از نظر قانونی و شرعی دارای ایراد است .

پشیمانی بعد از ازدواج سودی ندارد

بررسی انواع ازدواج قانونی و انحلال آن‌ها در ایران :

در ایران 2 نوع ازدواج (دائم و موقت ) در قانون ما به رسمیت شناخته شده است در نتیجه اسباب انحلال آنها از یکدیگر متفاوت است : این دو نوع از ازدواج عبارتند از

  1. ازدواج موقت
  2. ازدواج دائم

ازدواج موقت از طریق گذشت مدت یا زمان در نظر گرفته شده برای آن یا بذل مدت صورت میپذیرد و انحلال ازدواج دائم از طریق طلاق امکانپذیر است.

طلاق بائن چیست ؟

به شما گفتیم که طلاق مختص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت راه ندارد . با توجه به اینکه تمرکز و موضوع بحث درباره طلاق بائن و تفاوت‌های آن با طلاق رجعی است، پس در ادامه به معرفی طلاق بائن و تفاوت‌های آن با طلاق رجئی می‌پردازیم.

طلاق یه عنوان یکی از اسباب انحلال نکاح دائم در قانون مدنی به دو نوع تقسیم می‌گردد

  1. طلاق رجعی
  2. طلاق بائن

تعریف طلاق رجعی :

طلاق رجعی نوعی از طلاق است که بعد از خواندن صیغه طلاق و در دوران عده ، مرد می تواند به همسر خود رجوع و برگشت نماید و دوباره به زندگی مشترک خود ادامه دهد .
در این نوع طلاق که برگشت از آن فقط به اراده مرد بستگی دارد،  مرد می‌تواند در دوران عده هر زمان بدون خواندن صیغه ازدواج به زندگی خود حیات دوباره بدهد و آثار طلاق را باطل کند .

طلاق بائن و زمان عده

در این نوع طلاق زن موظف است در دوران عده در منزل مشترک با همسر خود سکونت نماید وحق زندگی در منزل پدری یا منزل مستقل دیگر را ندارد  و  به همین دلیل خانم مستحق نفقه در طول مدت عده با وجود طلاق است البته در عمل به دلیل مشکلات فیمابین زن و شوهر در دوره عده طلاق، زن و شوهر باهم زندگی مشترکی ندارند.
در این نوع طلاق ،اگر زن یا شوهر در دوران عده فوت نمایند طرف دیگر جرءوراث وی محسوب شده و از اموال متوفی ارث میبرد .
به طور کلی طلاق هایی که به درخواست مرد از دادگاه صادر میشوند طلاق از نوع رجعی هستند.

تعریف طلاق بائن :

در این نوع طلاق ،بعد از جاری شدن صیغه طلاق ،در دوران عده ، مرد به هیچ عنوان نمی تواند به زن خود برگشت نماید و طلاق نوعی غیر قابل برگشت می باشد و چنانچه زن و شوهر پشیمان شوند و قصد دوباره زندگی کردن را داشته باشند باید دوباره اقدام به خواندن صیغه نکاح نمایند .
و در این دوران ، چنانچه زن یا شوهر فوت نماید طرف دیگر جز ء وراث محسوب نمی گردد و از اموال متوفی ارث نمیبرد و همچنین بر خلاف طلاق رجعی ، حضور زن در منزل مشترک به همراه شوهر سابقش ،الزامی نیست.

در موارد زیر طبق ماده 1145 قانون مدنی ، طلاق از نوع بائن می باشد :

  1.  طلاق زن یائسه
  2.  طلاق زن غیر مدوخوله (عدم رابطه زناشویی )
  3. طلاق خلع و مبارات

طلاق خلع : نوعی طلاق است که زن به دلیل کراهتی و بیزاری و تنفری که از شوهر خودش دارد حاضر است تمام یا بخشی از مهریه یا مالی غیر مهریه را به شوهرش ببخشد و طلاق بگیرد .

طلاق مبارات :در این نوع طلاق هردو نفر از یکدیگر متنفر هستند  و تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارند .در اصطلاح به طلاق توافقی معروف است.

مورد دیگر طلاق بائن :

سومین طلاق بعد از 3 وصلت متوالی : به این توضیح که چنانچه مردی بار اول به همسر خود مراجعه نماید و رابطه زناشویی و زندگی مشترک را ادامه دهد و بعد از مدتی دوباره طلاق دهد و این طلاق دادن و ازدواج کردن دوباره ،سه بار متوالی صورت پذیرد ،طلاق سوم ،طلاق بائن است .
نکته قابل توجه اصل بر طلاق رجعی است و طلاق از نوع بائن فقط در موارد چهار گانه فوق امکانپذیر است .
با توجه به اینکه به موجب قانون حمایت از خانواده مصوب 01/12/1392 انجام طلاق بدون حکم دادگاه خانواده و انجام تشریفات قانونی ،جرم و دارای مجازات است توصیه می‌شود که انواع طلاق حتما از طریق مراجعه به دادگاه صورت پذیرد .
عمده طلاق‌هایی که با درخواست زوجه به دلایلی همچون عسر و حرج و محکومیت قطعی زوج به حبس یا اعمال وکالت در طلاق رخ می دهد با توجه به اینکه زن تمام یا بخشی از مهریه خود را می بخشد ،از نوع طلاق بائن صادر می شود تا امکان برگشت به زندگی مشترک توسط مرد در دوران عده و بی اثر نمودن حکم دادگاه امکانپذیر نباشد و توصیه می گردد زن در جلسه دادگاه خانواده به این موضوع رسیدگی کند، و  اینصورت که تمام یا بخشی از مهریه خود را به زوج ببخشد تا طلاق بائن صادر شود . در این صورت تا زمانی که خانم درخواست مراجعه به مهریه خود را نداشته باشد طلاق پابرجاست و البته آقایان برای جلوگیری از باز گذاشتن راه در این مورد و استحکام طلاق می‌توانند از خانم بخواهند که عبارت ” زوجه حق رجوع به مابذل را از خود ساقط مینماید” را در زمان بذل مهریه به آقا در ازای طلاق ذکر نمایند.
با توجه به مجموع مطالبی که گفته شد و گستردگی انواع طلاق در قانون در صورتی که قصد جدایی و انجام طلاق دارید ابتدا با وکلای متخصص در امور خانواده ما مشورت نمایید و تا بتوانید بهترین و کم آسیب ترین نوع طلاق و مناسب با موضوع خود را انتخاب نمایید