همه ما به خوبی می دانیم که در سال های اخیر بسیاری از زندانیان را افراد ناتوان در پرداخت مهریه تشکیل می‌دادند. این افراد به دلایل موجه یا غیر موجه با زندانیانی در حبس بودند که شاید برخی از آنها مرتکب جنایت های کیفری شده بودند. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از متخصصان حقوقی تصمیم بگیرند تا برای بهبود شرایط زندانیان مهریه اقدام نمایند.
البته باید به این موضوع توجه داشت که قانون جدیدی که تصویب شده است به گونه ای است که تنها عدم پرداخت مهریه که بر اثر عسر و حرج مرد و ناتوانی او از پرداخت بدهی زن باشد شامل زندان نمی شود و بهره‌مندی از چنین تخفیفی نیاز به احراز شرایط خاصی از سمت قاضی دارد.

مهریه چیست؟

مهریه به مالی گفته می شود که مرد، هنگام عقد به همسرش می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود. در واقع مرد هنگام عقد چیزی را به همسرش می بخشد که به آن مهریه یا صداق گفته می شود. لازم به ذکر است مهریه باید مالیت داشته باشد.

مطالبه مهریه چگونه است؟

احتمالا تا به حال شنیده اید که برخی به اشتباه فکر می کنند دریافت مهریه و طلاق با یکدیگر مرتبط اند و یا لازمه ی دریافت مهریه، طلاق است. این یک تصور غلط است. در واقع مهریه هیچ ارتباطی با طلاق ندارد و به عنوان وظیفه مرد شناخته می‌شود. حال پرداخت این دین ممکن است در زمان ازدواج یا در زمان طلاق صورت بگیرد. پس شما به عنوان یک زن، پس از عقد می توانید هر زمان که خواستید این مهریه خود را از همسرتان مطالبه کنید؛ بدون اینکه بخواهید از او جدا شوید.

عدم پرداخت مهریه

رویه دادگاه ها در مورد عدم پرداخت مهریه چطور است؟

در مورد عدم پرداخت مهریه باید به قانون حمایت از خانواده و قانون اجرای محکومیت های مالی اشاره کنیم. ( اگر مرد نتواند مهریه را تامین کند و معسر بودن او نیز در دادگاه به اثبات نرسد، حبس خواهد شد).اما حقیقت آن است که بر اساس آخرین تغییرات بوجود آمده در قوانین مربوط به مهریه بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عندالاستطاعه خواهد بود. در این ماده آمده است که اگر استیفای محکومٌ‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته ‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود.
چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
همچنین در صورت اثبات اعسار، چنانچه تشخیص داده شود که مدیون توانایی پرداخت اقساط دارد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند؛ در تعیین اقساط میزان درآمد وی و معیشت ضروری وی لحاظ می‌شود.

بر اساس مفاد قانون حمایت از خانواده، آقایان نیز نمی توانند از این موضوع سوء استفاده کنند و با هدف تضییع حقوق بانوان اقدام به عدم پرداخت مهریه کنند؛ چرا که یک وکیل مهریه در این زمینه به راحتی می تواند با استفاده از ادله اثبات این موضوع را در دادگاه ها و محاکم قانونی به اثبات برساند و در این صورت فرد مجازات خواهد شد و اموال او سریعا توقیف شده و مهریه پرداخت می شود.وقتی صحبت از مهریه می شود، بیشتر آقایان نگران زندان می شوند و بیشتر زنان نگران اینکه به حق خود نرسند.
یکی از پر تکرار ترین دادخواست ها در کشور ما درباره ی مهریه است. همچنین یکی از بزرگترین دغدغه های جوانان برای ازدواج چگونگی تعیین مهریه است.
در خصوص مهریه قوانین و مقرراتی وجود دارد که هر شخصی چه زن و چه مرد، لازم است پیش از ازدواج با آن آشنایی داشته باشد تا بتواند برای آینده ی زندگی مشترک خود بهترین تصمیم را بگیرد.