روابط نامشروع در فرهنگ ها و کشورها و ادیان مختلف تعاریف گوناگونی دارد. به طور کلی، هنگامی که زن و مرد نامحرم خط قرمزهای یک رابطه متعارف را رد کنند، رابطه نامشروع شکل گرفته است. یعنی زمانی که به انجام اموری می پردازند که خلاف شرع و قوانین فعلی کشور است، درگیر چنین رابطه ای خواهند شد و دچار جزای رابطه نامشروع می شوند. قانون خانواده در ایران یکی از کامل ترین و البته سخت ترین قوانین در دنیا محسوب می شود. چرا که پایه و اساس این قوانین شرع و به طور اختصاصی اسلام است و از طرف دیگر در این دست قوانین باید مواردی مانند حقوق بشر و… رعایت شود. از این رو این دست از قوانین پیچیدگی های خاص خودش را دارد که راه حل در دست یک وکیل کیفری حرفه ای است.

جزای رابطه نامشروع

رابطه نامشروع و ارتباط آن با ادیان چگونه است؟

نمونه هایی از این پیچیدگی را می توان به واقع در مواردی مانند روابط نامشروع مشاهده کرد. بر اساس اسلام برای روابط نامشروع مجازات های نسبتا سنگینی در نظر گرفته شده است که می توان از آن ها به سنگسار اشاره کرد. این در حالی است که در قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر این چنین احکامی غیر قابل اجرا محسوب می شود. بنابراین کاملا مشخص است که اساسا رابطه نامشروع تا چه اندازه می تواند در قوانین گنگ و نامفهوم باشد. به خصوص این که شرایط اثبات این جرم چندان ساده نیست. شرع مقدس اسلام حدود و ضوابط رابطه بین زن و مرد را تعیین کرده است و انجام هرگونه اعمال خلاف آن را نهی کرده است. از طرفی قوانین و مقررات ما نیز که برگرفته از شرع است و ریشه فقهی دارد در همین سو گام برداشته اند. از این رو است که می توان گفت کار وکیل رابطه نامشروع کار چندان ساده ای نیست.

رابطه نامشروع شامل چه مواردی می شود؟

امروزه یکی از پرونده‌های رایج و مطرح در دادگاه ها، پرونده های مربوط به خیانت و رابطه نامشروع است. یکی از مهم ترین و پرچالش ترین موضوعاتی که همیشه مطرح بوده و بحث‌های زیادی را پیرامون خود ایجاد کرده است موضوع روابط بین مرد و زن است که در جامعه ما که جامعه اسلامی می باشد طبیعتاً با محدودیت‌های خاص خود همراه است.

 • رابطه نامشروع بدون زنا
  منظور از روابط نامشروع غیر زنا رابطه هایی است که در نهایت به رابطه جنسی به معنای خاص منجر نمی شوند مثل بوسیدن بغل کردن و یا هم بستر شدن.
  در واقع روابط نامشروع بدون زنا باید به صورت مادی و فیزیکی باشد بنابراین اگر از روی شهوت به دیگری اشاره شود مثل چشمک زدن، لبخند عاشقانه و شهوانی، این موارد در این دسته جای نمی‌گیرند.
 • رابطه نامشروع منجر به زنا
  چنانچه رابطه بین دو زن و مرد که به سن بلوغ رسیده اند و هیچ گونه صیغه عقد و محرمیتی بین آنها نیست منجر به نزدیکی جنسی و زنا شود، رابطه نامشروع منجر به زنا تلقی می شود و مجازات زنا برای آن در نظر گرفته می شود و بسته به اینکه چه زنایی باشد مجازات خاص خود را در پی خواهد داشت.

جزای رابطه نامشروع

حکم جزای انواع رابطه نامشروع چیست؟

سه حالت رابطه نامشروع منجر به زنا:

 1. زنای محصنه (زن یا مردی که با وجود داشتن همسر و امکان برقراری رابطه جنسی با او در هر زمان مرتکب زنا با دیگری شود.)
  مجازات زن مرتکب به زنا محصنه=100 ضربه شلاق-سنگسار
  مجازات مرد مرتکب به زنا محصنه=100 ضربه شلاق و تراشیدن سر و …
 2. زنای غیر محصنه (زن یا مردی که همسر ندارد یا همسرش بنا به دلایلی مثل بیماری امکان برقراری رابطه جنسی با او را ندارد،اگر مرتکب به زنا با دیگری شود زنای غیر محصنه گویند.)
  مجازات مرتکبین=100 ضربه شلاق
 3. تجاوز به عنف(برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل)
  مجازات تجاوز اعدام است.
  هر گاه بین زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.
  اگر روابط نامشروع با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود. روابط نامشروع رابطه ای است که روابط دو جنس مخالف از حدود قانونی و شرعی خود خارج می شود. بنابراین ارتباط که خارج از محدوده شرعی روابط زن و مرد باشد رابطه غیر مشروع تلقی می شود.