حذف نام همسر از شناسنامه یکی از مواردی است که افراد پس از جدا شدن از همسر سابق خود، به هر دلیلی از جمله ازدواج مجدد اقدام به انجام آن می کنند. با این وجود می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد بعد از طلاق، از بین بردن نام همسر از صفحه دوم شناسنامه است. اگر این مسئله گریبان گیر شما هم شده است، ادامه مطلب را از دست ندهید.

حذف نام همسر از شناسنامه آیا ممکن است ؟

امکان پاک کردن اسم همسر از شناسنامه دغدغه بسیاری از اشخاص است که متارکه نموده اند و دلیل آن تمایل افراد به حفظ حریم شخصی و اسرار خانوادگی می باشد. طبق ماده 33 قانون ثبت احوال (کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل موقت و فسخ نکاح) باید در دفاتر ثبت کل وقیع ثبت شود اما در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است ثبت خواهد شد و ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه زوج درج نخواهد شد .

حذف نام همسر از شناسنامه

درخواست حذف نام همسر سابق از شناسنامه را می توان بر چند بخش مجزا تقسیم کرد:

 1. حذف نام شوهر از شناسنامه به درخواست زوجه غیر مدخوله (دوشیزه)

غیر مدخوله به معنای آن است که رابطه نزدیکی بین زوجین نیفتاده است که در این صورت زوجه می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال و سند طلاق ، طبق نامه پزشکی قانونی حذف نام همسر خود را درخواست کند.
حال اگر زن قبلا ازدواج کرده و طلاق گرفته ولی در ازدواج دوم قبل از نزدیکی طلاق گرفته است می تواند از قسمت اخیر ماده 33 قانون ثبت احوال استفاده کند .

  • سوالی که در این خصوص مطرح است که آیا منظور از غیر مدخوله بودن در قانون صرفا (باکره) است ؟

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و دادگاه های خانواده غیر مدخوله را صرفا دوشیزه در نظر می گیرند و برخی دیگر با توجه به اطلاق حکم غیر مدخوله، حکم اخیر را شامل دوشیزه (باکره) یا غیر آن که قبل از نزدیکی در ازدواج دوم طلاق گرفته است می دانند.

  • سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حالت اخیر زوج نیز می تواند با مراجعه به ثبت احوال و ارائه مدارک لازم درخواست حذف نام همسر سابق را نماید ؟

سابقا سازمان ثبت احوال در بخشنامه ای فقط در المثنی شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد که این بخشنامه در سال 1381 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید بنایراین از زمان ابطال بخش نامه مذکور مرد نیز می تواند در صورت اثبات غیر مدخوله بودن زوجه با دریافت شناسنامه المثنی ازدواج و طلاق ثبت شده را حذف نماید .

  2.حذف نام همسر از شناسنامه در صورت مدخوله بودن

چنانچه طرفین بعد از برقراری رابطه زناشویی طلاق گرفته باشند جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و مطلع شدن همسر آینده از ازدواج سابق در صورت ثبت رسمی ازدواج دوم و درج نام همسر دوم در شناسنامه می توانند برای حذف نام همسر اول اقدام کنند، بنابراین صرف انتخاب همسر دوم و معرفی آن جهت حذف نام نمی باشد و تنها پس از ثبت از رسمی ازدواج دوم و درج نام همسر دوم در شناسنامه به درخواست مذکور ترتیب اثر داده خواهد شد

هر چند آقایان تا 4 ازدواج همزمان را می توانند ثبت کنند اما چنان چه ازدواج قبلی منجربه طلاق شود با ثبت ازدواج بعدی می توانند نام همسر سابق را حذف نمایند.

  3. حذف نام همسر سابق در صورت داشتن فرزند

با توجه به متن ماده 33 قانون ثبت احوال از شرایط حذف نام همسر سابق به وجود یا عدم وجود فرزند اشاره ای نشده است، باید قائل بر این بود که فرزند مانعی برای پاک نمودن اسم نمی باشد.

چطور اسم همسرم رو از شناسنامه پاک کنم

مدارک لازم برای پاک کردت اسم همسر از شناسنامه
  1.  ابتدا باید به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق چه به درخواست آقا و یا به درخواست خانم ثبت شود
  2. خانم گواهی پزشکی قانونی مبنی بر دوشیزه بودن خود را به دادگاه ارائه می کند و بعد از صدور حکم طلاق توسط دادگاه، باید معرفی نامه به دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق در سامانه ثبت احوال ارائه شود.
  3.  بعد از جاری شدن صیغه طلاق، به همراه برگ طلاقنامه سردفتر طلاق، برگه معرفی نامه جهت تحویل شناسنامه را جداگانه به هریک از زوجین تحویل میدهد.
  4.  هرکدام از خانم و آقا به تنهایی با مراجعه به اداره ثبت احوال و تحویل نامه سردفتر به اداره، با انجام استعلامات از شعبه دادگاه صادر کننده حکم طلاق، با درخواست متقاضی به دفاتر پیشخوان دولت و اعلام آدرس، شناسنامه جدید به آدرس اعلامی ارسال می شود.

نکته مهم این است که باکرگی زوجه که در گواهی پزشکی قانونی درج شده؛ باید حتما در حکم دادگاه طلاق قید گردد.

در هر اجتماعی خانواده به عنوان بنیان اصلی در نظر گرفته می‌شود. طلاق و ابطال فرآیند ازدواج یکی از حقوق افراد برای جبران اشتباهات خود در این زمینه مطرح می‌شود و قانون در پی حراست از حقوق افراد تألیف می‌شود. برای بسیاری، حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق می‌تواند در زندگی آینده نقش فراوانی داشته باشد. برای حذف نام همسر از شناسنامه و انجام مراحل قانونی آن می توانید از طریق وکلای با تجربه و مجرب در این زمینه با ما همراه باشید.