اگر مرد درخواست طلاق بدهد :

طبق قانون و مذهب تشیع مرد می‌تواند در هر زمان بعد از پرداخت کلیه حق و حقوق قانونی خانم از دادگاه ، درخواست جدایی از همسر دائمی خود را بنماید. البته شرط قانون در این رابطه رعایت تشریفات برای صدور حکم دادگاه از جمله تقدیم دادخواست (دادخواست طلاق از طرف زوج ) به دادگاه ، برگزاری جلسه دادگاه و انجام داوری در دادگاه است و بعد از صدور حکم و قطعیت آن، آقا می‌تواند برای اجرای صیغه طلاق با در دست داشتن حکم دادگاه و به دفتر رسمی طلاق مراجعه نماید، نکته جالب آن است که : طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد برای طلاق دادن همسر خود نیاز به آوردن علت و دلیل برای اینکار به دادگاه ندارد که این برخلاف طلاق از طرف خانم است که برای صدور حکم دادگاه خانم حتما باید دلیل محکمه پسند به دادگاه ارائه دهد.

درخواست طلاق از طرف مرد برای دادگاه

موضوع دیگر آن است که در صورتی که شیوه جدایی با درخواست طلاق از طرف مرد شروع شود یا طلاق ، طلاق توافقی باشد. دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم سازش می نماید. برخلاف طلاق به درخواست زوجه که در آن قاضی مبادرت به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه می نماید.

درخواست طلاق از طرف مرد و داوری

در رابطه با داوری به یاد داشته باشید که در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع طلاق را به داوری ارجاع نماید و دادگاه در این موارد با توجه به نظر داوران رای را صادر می‌نماید ، اگر هم نظر بر رد نظریه داوری دارد باید با دلیل این کار را انجام دهد.

در مورد انجام داوری هم هر یک از زوجین چه در طلاق به درخواست زوج چه در طلاق به درخواست زوجه ، یک نفر از نزدیکان متاهل بالای سی سال را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید، البته دادگاه این امتیاز را برای زوجین قائل شده که اگر به فردی با مشخصات بالا در نزدیکان خود دسترسی نداشته باشد ، از واحد داوری مستقر در دادگاه ها تقاضای معرفی داور نماید که با پرداخت هزینه داوری این مهم امکان پذیر می باشد.

معرفی داور به دادگاه از طرف زوجین وقتی زن درخواست طلاق دارد

در مورد انجام داوری هم هر‌یک از زوجین چه در طلاق به درخواست زوج چه در طلاق به درخواست زوجه ، یک نفر از نزدیکان متاهل بالای سی سال را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید، البته دادگاه این امتیاز را برای زوجین قائل شده که اگر به فردی با مشخصات بالا در نزدیکان خود دسترسی نداشته باشد ، از واحد داوری مستقر در دادگاه ها تقاضای معرفی داور نماید که با پرداخت هزینه داوری این مهم امکان پذیر می باشد.

اگر مرد درخواست طلاق دهد، حقوق زن چه می‌شود؟

درست است که انجام طلاق به درخواست زوج نیاز به دلیل ندارد اما آقا می‌بایست قبل از ثبت طلاق تمامی حقوق مالی خانم از جمله مهریه، نفقه ، اجرت المثل را پرداخت نماید که البته تمامی مبالغ این موارد در رای دادگاه درج می‌شود و مضافا در رای دادگاه وضعیت جهیزیه خانم و حضانت و ملاقات فرزندان مشترک برای زوجین تعیین می گردد  و صیغه طلاق در صورتی در دفتر رسمی طلاق جاری می‌شود و طلاق ثبت می‌گردد که یا حقوق مالی مندرج در رای دادگاه پرداخت شده باشد یا حکم قطعی اعسار زوج در مورد آنها صادر شده باشدو مبالغ قسط بندی شده باشد یا خانم با اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق قبل از دریافت حقوق مالی اش رضایت بدهد ، با فرض رضایت خانم بر ثبت طلاق قبل از دریافت حق و حقوق مالی اش ، بعد از طلاق می تواند از طریق قسمت اجرای احکام دادگاه مبالغ را از شوهر خود دریافت نماید.

درخواست طلاق خارج از کشور 

یکی از راه هایی که امکان درخواست طلاق برای زوج در آن نیز وجود دارد طلاق در خارج از کشور است.

حق و حقوق زن در طلاق
طلاق خارج از کشور

جهت یادآوری،  آقایانی که قصد جدایی از همسرشان را دارند ولی به دلیل نداشتن مال جهت پرداخت حقوق مالی خانم برای اینکار اقدام نمی‌نمایند می‌توانند بعد از مشخص شدن این مبالغ و درج در حکم دادگاه و قطعی شدن حکم دادگاه، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، نفقه و یا اجرت المثل را به دادگاه تقدیم نماید و در صورت اثبات معسر بودن و عدم ملائت از دادگاه تقاضای تقسیط این مبالغ مالی را نمایند.

البته که دادخواست اعسار در همه فروض مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و برای مثال در یکی از پرونده‌های گروه حقوقی وکیل باما که مرد درخواست طلاق را به دادگاه داده بود و مهریه خانم 14 عدد سکه طلای تمام بهار بود و مرد دلیلی موجه برای درخواست طلاق نداشت قاضی محترم پرونده با وجود صدور گواهی عدم سازش درخواست اعسار زوج را برای تقسیط مهریه نپذیرفت و حکم به پرداخت یکجای مهریه صادر نمود و آقا فقط بعد از پرداخت تمام و کامل حقوق مالی خانم توانست طلاق را در دفاتر رسمی طلاق ثبت نماید و صیغه طلاق را جاری نماید

اعتبار رای طلاق با درخواست طلاق از طرف مرد

نکته مهم ، توجه به مدت اعتبار رای طلاق در مورد پرونده‌های طلاق به درخواست زوج است ، همانطور که گفته شد در این مورد در طلاق توافقی به جای صدور حکم طلاق، از طرف دادگاه گواهی عدم سازش صادر می‌شود و به طور کلی مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت آن است و در گواهی عدم سازش مانند حکم طلاق هم مهلت اعتراض تجدید نظر بعد از آن مهلت اعتراض فرجام خواهی پیش بینی شده که قطعیت آن منوط به گذشتن این مواعد است که مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز در قانون پیش‌بینی شده و بعد از آن مهلت 20 روزه دیگری به عنوان فرجام‌خواهی پیش بینی شده است.

زمان اعتبار حکم دادگاه

عجیب اما باور کردنی: حضور زن برای اجرای طلاق الزامی نیست

در اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق در دفاتر رسمی طلاق در پرونده‌های طلاق به درخواست آقا حضور خانم الزامی نیست و بعد از اخطار دفترخانه طلاق در صورت عدم حضور خانم صیغه طلاق جاری می‌شود.

زنی که تی حضورش در جلسه دادگاه اجباری نیست

طلاق از طرف مرد یک طلاق رجعی است

نکته مهم ، نوع طلاقی است که در پرونده طلاق از طرف مرد انجام می شود که به آن طلاق رجعی می‌گویند، در طلاق رجعی بر خلاف طلاق خلع که در موارد طلاق از طرف زن و طلاق توافقی انجام می‌شود ، صیغه طلاق جاری می شود اما ثبت طلاق بعد از سپری شدن مدت عده زن است که ،سه روز یا سه ماه است مگر اینکه زوجه حامله باشد که مدت آن تا زمان وضع حمل زوجه  است و بعد از گذشت این مدت و عدم تحقق رجوع مرد به زن طلاق ثبت می‌شود.

البته که زوج در صورت رجوع به همسر خود در مدت عده باید تا 1ماه پس از آن به دفتر طلاق اعلام و رجوع ثبت شود در غیر اینصورت ممکن است مرد به پرداخت جزای نقدی یا حتی حبس محکوم شود.

شوهری که از لاق زن خود پشیمان است

پرداخت نفقه زن بعد از جاری شدن صیغه طلاق هنوز با مرد است

نکته آخر آن است که در طلاق به درخواست زوج ، آقا موظف است مبلغی بعنوان نفقه ایام عده (سه طهر و یا سه ماه) را به خانم پرداخت نماید  که مستند قانونی آن ماده 1109 قانون مدنی موید این موضوع است که بیان می دارد :

نفقه‌ مطلقه‌ رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است ؛ مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.

که این مبلغ در صورت عدم توافق بین زن و شوهر توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. البته پرداخت این مبلغ مشروط بر آن است که زوجه ناشزه نباشد.

پرداخت نفقه زن با شوهرش است