اعسار چیست ؟

اعسار چیست ؟  برای پاسخ به این پرسش با ما همراه باشید

اعسار در مقابل کلمه ایسار است در اصطلاح لغوی به معنای نیازمند و درمانده و عاجز از پرداخت دیون است و ایسار یعنی توانمند و بی نیاز معسر به کسی اطلاق گفته می‌شود که توانایی پرداخت بدهی خویش را ندارد حتی اگر مالی داشته باشد و دسترسی به آن مال برای فروش نیز نداشته باشد در حکم معسر تلقی می‌گردد

فرد معسر به علت عدم تمکن مالی و وضعیت معیشتی امکان پرداخت بدهی های معوقه خویش را ندارد و از دادگاه تقاضا می‌کند که این وضعیت وی را مورد بررسی قرار دهد و آن را احراز کند.
که بنابر قوانین موضوعه برای اثبات اعسار به دادگاه باید دو نفر شهود تعرفه شده که گواهی آنها ضمیمه دادخواست اعسار باشد و به همراه این گواهی  لیست اموال خویش را به دادگاه صالح ارسال نمایید. در ادامه برای اینکه با جوابی بهتر برای پرسش اعسار چیست داشته باشیم، لازم است با انواع اعسار آشنا شوید.

معنی اعصار در پرونده های حقوقی

انواع اعسار :

1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی :

این دعوی زمانی مطرح می‌شود که طرح دعوی در دادگستری متضمن پرداخت هزینه‌ای قابل توجه باشد که پرداخت این هزینه از عهده خواهان دعوی خارج است.  بنابر این ضمن طرح دعوی اصلی یک خواسته دیگر به نام دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همراه خواسته اصلی مطرح می‌شود تا در صورت احراز دادگاه به معسر بودن فرد سپس به دعوی اصلی وی رسیدگی کند و اگر دادگاه اعسار نپذیرفت به خواهان ابلاغ میکند که ظرف 10 روز هزینه دادرسی را واریز کند تا به دعوی اصلی او رسیدگی کند. چنانچه ظرف 10 روز هزینه پرداخت نشود دادگاه با صدور قرار رد دعوی دیگر به خواسته اصلی رسیدگی نخواهد کرد.

2- اعسار از پرداخت محکوم به

این نوع دعوی زمانی قابلیت مطروحه شدن را دارد که اولا رای قطعی شده مبنی بر محکومیت شما به پرداخت وجهی در حق شخصی صادر شده باشد دوما نسبت به رای قطعی شده اجراییه صادر شده باشد و به شما ابلاغ گردد.
در این حالت شما میتوانید ظرف 30 روز دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه صادر کننده رای ارسال نمایید و دادگاه با تشکیل جلسه و دفاعیات و مستندات شما یا معسر بودن را احراز می‌کند و یا اعسار شما را قبول نمی‌کند.
چنانچه اعسار پذیرفته شود دادگاه به شما این امکان را می‌دهد که طی اقساطی که دادگاه تعیین میکند مبلغ محکوم به را اقساطی به وی پرداخت نمایید. ولی چنانچه اعسار مورد پذیرش قرار نگیرد و رای قطعی شود محکوم له می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام مدنی اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب شما را بگیرد . ومحکوم علیه روانه زندان شود و اگر بخواهد مجددا طرح دعوی اعسار نماید باید یک تامین وثیقه با کفالت بسته به نظر دادگاه بسپارد تا به دعوی مجدد وی رسیدگی شود
نکته: محکوم علیه می‌تواند حتی قبل از صدور اجراییه نیز خودش تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه صالح تقدیم نماید. مهم است که بدانید که اعسار چیست تا بهتر بتوانید از آن استفاده کنید

اعصار در پرداخت به فرد دیگر

دلایل پذیرش اعسار :

برای اینکه دعوی اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به پذیرفته شود باید مدعی اعسار مال منقول و غیر منقول بجز مستثنیات دین نداشته باشد و وجه نقد در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین سهام شرکت ها و اوراق مشارکت با نام او وجود نداشته باشد.
چنانچه اموالی که سند رسمی دارند داشته باشد به راحتی قابل استعلام از طرف دادگاه را دارد مگر اینکه مستنداتی به دادگاه ارائه شود که این اموال به ناقل قانونی فروخته شده ولی سند آن هنوز منتقل نشده است و به نام خواهان دعوی اعسار باقی مانده است
از سوی دیگر کیفیت پاسخگویی به سوالات دادگاه محترم توسط شهود تعرفه شده بسیار حائض اهمیت است چرا که شهود میباستی از شغل، نحوه امرار معاش، لیست اموال و دارایی و حتی حساب های فرد نزد ثالث ، میزان درآمد، بدهی ها و طلب‌های خواهان اطلاعات مکفی داشته باشند و  به تمامی پرسش‌های قاضی به دقت پاسخ دهند و کلمات نمی‌دانم، اطلاع ندارم، شاید و ممکن است را تاکیدا به کار نبرد چرا که این عبارات مبین عدم اطلاع شاهد است  و قرینه‌ایست برای رد دعوی اعسار!

اعسار پناهگاهی برای شماست

در صورت پذیرش دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و اقساطی شدن آن چنانچه براثر تورم و مشکلات معیشتی از طرف خواهان اعسار و یا بدلیل دارا شدن خواهان اعسار و یافتن مالی متعلق به وی از طرف خوانده دعوی اعسار تقاضا و دادخواست تعدیل را می‌توان به دادگاه صادر کننده رای داده شود و این دادخواست باعث می‌شود که دادگاه در رای اعسار بازنگری کند و اقساط را کم یا زیاد کند و حتی در شرایطی نیز حکم به عدم اعسار صادر نماید.

با تمام تفاسیر و راههای اثبات اعسار یا عدم اعسار بدیهی است که پذیرش یا عدم پذیرش دعوی اعسار صرف نظر از ارائه مدارک و دلایل ابزاری بستگی به نظر مقام قضایی دارد.
نکته ی مهم در خصوص اعسار اینست که اشخاص حقیقی و کسبه  می‌توانند دادخواست اعسار بدهند و شرکتها و موسسات و ادارات و کلیه اشخاص حقوقی چنانچه مدعی عدم توانایی پرداخت باشند، مجاز به طرح دعوی اعسار نیستند و نامبردگان باید دادخواست ورشکستگی به دادگاه تقدیم نماید که خود مستلزم رعایت اصول و قواعد خاص بحث ورشکستگی در قانون تجارت می‌باشد.

اعصار یا ورشکستگی

حال که شما توانستید جواب خوبی برای پرسش اعسار چیست داشته باشید و اگر خود را مستحق شرایط اعسار می‌دانید اما نمی‌دانید چگونه این دادخواست را به دادگاه تقدیم کنید ‌می‌توانید از تیم حقوقی وکیل با ما  کمک بگیرید.