حق طلاق زن چیست؟ به عنوان یک تیم حقوقی متشکل از چندین وکیل خانواده مجرب، یکی از پر تکراترین پرسش‌هایی که همواره با آن رو‌به‌رو هستیم این سوال است که منظور از حق طلاق زن چیست و داشتن یک چنین چه مزیت‌هایی برای زن دارد.

منظور از حق طلاق چیست؟

حق طلاق عبارتی است که بر خلاف اسم و ظاهر آن به معنای حق طلاق نیست و در واقع این عبارت به معنی اعطای حق به زوجه در طلاق نیست به این دلیل که اسم درست و صحیح عبارت حق طلاق تفویض وکالت در طلاق از طرف مرد به زن است و خانم فقط در چهارچوب موارد نوشته شده در متن وکالتنامه می تواند وکالت در طلاق از طرف مرد را اعمال کند برای مثال در متن سند وکالتنامه در طلاق اگر نوشته شده باشد خانم فقط در صورت بخشش کل مهریه یا بخشش کلیه حقوق مالی اعم از مهریه ، نفقه ، اجرت المثل می تواند از زوج جدا شود، خانم در صورت اعمال این وکالت و جهت اقدام برای طلاق نمی‌تواند مبالغ مهریه یا سایر حقوق مالی را از زوج در حکم طلاق مطالبه نماید و تنها در صورت بخشش کل مهریه و عمل به موارد مندرج در سند وکالت در طلاق از آن می‌تواند استفاده نماید و در مورد سایر موارد مندرج در وکالتنامه به همین طریق می بایست رعایت گردد.


مطالعه بیشتر : مطالبه مهریه : معرفی روش‌های دریافت مهریه


چگونه باید از حق طلاق خود استفاده کنیم؟

نکته مهم در استفاده از سند وکالت در طلاق توسط خانم این است که زوجه برای استفاده از این وکالتنامه و به اصطلاح عموم اعمال حق طلاق باید از وکلای دادگستری متخصص در پرونده های طلاق ( وکیل خانواده ) استفاده نماید تا وکیل انتخابی از طرف خانم به استناد این وکالتنامه وکیل شوهر گردد و طبق مفاد مندرج در سند وکالتنامه از شوهر وکالت نماید و به اصطلاح چنین وکیلی ، وکیل مع الواسطه نامیده می شود چرا که وکالت خود را از شوهر به واسطه خانم نه به صورت مستقیم از آقا اخذ نموده است و بدون استفاده از کمک وکیل نمیتواند در دادگاه از این وکالت استفاده نماید. در اینجاست که تیم حقوقی وکیل با ما می‌تواند به عنوان یک یار همراه شما در انجام امور طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی باشد.

جق طلاق این گزینه را به زن میدهد که بتواند راحت تر طلاق بگیرد

تنظیم وکالت‌نامه حق طلاق برای خانم

تنظیم وکالت در طلاق بهتر است در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در هنگام تنظیم متن آن بهتر است از وکلای متخصص گروه حقوقی وکیل با ما در امور خانواده کمک بگیرید چرا که برای مثال اگرخانم، خواهان اخذ حضانت فرزند مشترک باشد فقط در صورت درج در متن وکالتنامه در طلاق می تواند در زمان مراجعه به دادگاه ، وکیل انتخابی شوهرش در این موضوع به همراه خانم تعیین و تکلیف نماید در غیر اینصورت آقا می‌تواند ابطال تصمیمات در مواردی که خارج از متن سند وکالتنامه رسمی تحریر گردیده است را از دادگاه بخواهد.

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق مطلقا و منحصرا با مرد است و قابل واگذاری نیست و آنچیزی که در عموم به حق طلاق معروف است خود حق طلاق نیست و وکالت در طلاق است و گویی که مرد می‌خواهد برای طلاق دادن همسرش از وکیل استفاده کند که از قضا آن وکیل خود همسر او است پس ازین به بعد به جای واژه حق طلاق از وکالت در طلاق استفاده نماییم .

برای تنظیم و تفویض وکالت در طلاق از طرف آقا به خانم (زوج به زوجه) 3 راه در قانون پیش بینی شده است که به شرح زیر است:

  1.  اگر خواهان این وکالت هستید و تا کنون ازدواج ننموده اید در زمان عقد از سر دفتر ازدواج بخواهید که در انتهای عقدنامه در قسمت شروط ضمن عقد این حق را به طور تمام و کمال بیاورد و درج کند .
  2. در صورتی که ازدواج نموده اید و اکنون خواستار این وکالت می باشید در دفاتر اسناد رسمی آن را با حضور زوج تنظیم نمایید.
  3. زوجین خارج از کشور برای تنظیم این وکالتنامه می بایست به کنسولگری‌ها یا سفارتخانه‌ی کشور محل اقامت خود مراجعه و تنظیم نمایند.

البته نکته قابل توجه این است که در قانون محدودیتی برای تنظیم و تفویض وکالت در طلاق منحصرا از طرف زوج به زوجه وجود ندارد و زوج میتواند این وکالتنامه را به نام هر فردی تنظیم نماید و حتی بالعکس  تنظیم این وکالتنامه از طرف خانم به آقا امکان پذیر است.

نکات مهم در تنظیم وکالت حق طلاق 

نکات مهم در استفاده از حق طلاق

  1. برای کاربردی بودن و قابل استفاده بودن این وکالتنامه می بایست حق توکیل به غیر در آن درج شود.
  2. بهتر است محدود و مقید به زمان خاصی نباشد.
  3. امکان اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در آن پیش بینی شده باشد.
  4. درآن در رابطه با حقوق مالی زوجه تعیین و تکلیف شده باشد.
  5. وکالت در اجرای صیغه طلاق از طرف مرد و امضا دفاتر طلاق در آن نوشته شده باشد.

یک مثال از پرونده‌های حقوقی تیم وکیل با ما در خصوص حق طلاق :

در یکی از پرونده های مطروحه در گروه حقوقی وکیل باما با موضوع طلاق از طرف زوجه با استفاده از سند وکالت در طلاق اخذ شده از آقا، در وکالت اخذ شده خانم از آقا شرط اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی درج نگردیده بود به همین علت پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه امکان صرف نظر و اعتراض از این دو مواعد اعتراض که همان تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی است توسط وکیل مع الواسطه وجود نداشت و اثر عدم درج آن شرط در وکالتنامه در آن جا ظاهر شد که به دلیل عدم اختیار  در اسقاط مرحله تجدیدنظر و فرجام میباست تا سپری شدن موعد 20 روزه اعتراض و تجدیدنظر و بعد از آن مهلت 20 روزه فرجام خواهی و به دلیل قطعی نشدن حکم، امکان اجرای صیغه طلاق در دفاتر ازدواج وجود نداشت.  النهایه بعد از گذشت مهلت 40 روز تجدیدنظر و فرجام خواهی و با عدم وصول اعتراض از سمت زوج ، موفق به اخذ گواهی قطعیت حکم واجرای صیغه طلاق شدیم

در نتیجه توصیه اخذ مشورت از وکیل در هنگام تنظیم سند وکالت در طلاق را جدی بگیریم چرا که عدم وجود متنی کامل و جامع شما را با مشکلات متعددی در انجام پروسه طلاق مواجه مینماید.