اجرت المثل ایام زوجیت در قانون بدین شکل معنا شده که هرکس در مقابل هر عملی که برای دیگری انجام می‌دهد میتواند از او اجرت و مزد بگیرد مگر اینکه ثابت شود این کار را مجانی انجام داده است. حال اگر بین طرفین برای انجام این کار اجرتی پیش‌بینی نشده باشد فرد انجام دهنده آن عمل مستحق دریافت اجرت المثل ان کار یعنی اجرتی مثل و اندازه آن کار است.

زن می‌تواند بابت اقداماتی که در خانه انجام می‌دهد مطالبه هزینه نماید

درباره اجرت المثل ایام زوجیت :

در نظر داشته باشیم مستند قانونی اجرت المثل ماده 336 قانون مدنی است که بیان می‌کند که:

هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

و مستند قانونی زن برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی زناشویی تبصره ماده 336 قانون مدنی است که میگوید

چنانچه زوجه کارهایی که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید

در رابطه زناشویی نیز زوجه مکلف به تمکین عام و خاص از شوهر است اما یکسری کارها وظیفه شرعی و قانونی زوجه نیست. از نظر قانونی زوجه می‌‎تواند در برابر انجام این امور مانند نگهداری از فرزندان، آشپزی، نظافت منزل و… از زوج مطالبه دستمزد نماید و اگر شوهر با همسرش در پرداخت این مبلغ با هم به توافق نرسند زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت همسرش این مبلغ را مطالبه نماید که به دلیل عدم مشخص بودن این رقم در قسمت خواسته در ردیف دادخواست عبارت با جلب نظر کارشناس را قید نماید که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس این مبلغ را برای زوجه تعیین نماید.

شرایط مطالبه اجرت المثل زن در زندگی مشترک:

اولاً زوجه باید ثابت کند که در منزل کارهایی را که انجام داده وظیفه او نبوده، ثانیاً به دستور شوهر اقدام به این کارها می‌کرده و ثالثاً قصد انجام این امور را به صورت رایگان و مجانی نداشته و در صورت تعیین تکلیف اجرت المثل ضمن پرونده طلاق، این طلاق به درخواست زن نباشد و همچنین زن ناشزه نباشد.

اگر خانم قصد تقدیم این دادخواست را به مراجع قضایی دارد باید توجه نماید اگر به نظر او و بسته به تعداد ‌های زندگی مشترکشان رقم اجرت المثل ایام زوجیت در محاسبه حدودی در نظر خانم زیر 20 میلیون تومان است، بهتر است خانم دادخواست خود را به شورای حل اختلاف تقدیم نماید و اگر این رقم بالای 20 میلیون تومان باشد دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

نکته حائز اهمیت این است که دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین، درصورت تشخیص استحقاق زوجه قرار ارجاع به کارشناس صادر می‌کند، کارشناس با توجه به فاکتورهای متعدد، اجرت ‌المثل ایام روجیت خانم را تعیین می‌نماید؛ برخی از این فاکتورها عبارتند از: تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی و… در حال حاضر مبلغ تعیینی توسط کارشناس برای هر سال زندگی مشترک حدودا 1 میلیون تومان است که البته بسته به عوامل گفته شده میتواند افزایش یابد.

مبلغ اجرت المثثل به ازای هر سال زندگی مشترک

اگر نسبت به پرداخت اجرت المثل اعتراضی داریم، باید چه کنیم؟

هر کدام از طرفین می‌توانند اعتراض خود را به نظر کارشناس طی مهلت مقرر که عموماً 7 روز است، اعلام نمایند؛ در این ‌صورت هیأت کارشناسی سه نفره تشکیل خواهد شد و به این اعتراض رسیدگی می‌کنند که در صورت عدم اعتراض طرفین نظر این هیأت قطعی است و در صورت اعتراض هیئت 5 نفره کارشناسی تعیین میگردد و سرانجام بعد از صدور نظریه کارشناسی ،دادگاه بر اساس مفاد نظریه کارشناسی اقدام به صدور رای مینماید . و البته که رای دادگاه نیز در مهلت 20 روزه قابل اعتراض در مقطع تجدیدنظر است.

دادخواست مطالبه اجرت المثل چون جنبه مالی دارد، اگر رأی قطعی به محکومیت پرداخت اجرت المثل صادر شده باشد و سپس اجرائیه صادر شود و ظرف یک ماه زوج اقدام به پرداخت آن ننماید و یا دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل را تقدیم شعبه رسیدگی ننماید، حسب مورد دادگاه یا شورای حل اختلاف به تقاضای زوجه حکم جلب زوج را صادر می‌نماید.

در این راستا اگر مرد دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه کند در صورت وجود شرایط اعسار، دادگاه حکم بر تقسیط را صادر می‌کند؛ البته به شرطی که زوج مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد، چون اگر اموالی از زوج وجود داشته باشد تا آن میزان محکوم به توقیف خواهد شد و مبلغ محکومٌ‌به از محل توقیفی دریافت می‌گردد. البته به شرطی که مال توقیف شده کفاف میزان اجرت المثل تعیین شده را بدهد و اگر کافی نباشد، برای مابقی مبلغ؛ زوج حبس خواهد شد.
نکته قابل توجه در اجرت المثل ایام زوجیت این است که این حق مالی فقط در زمان درخواست خانم از دادگاه تعیین نمی‌شود بلکه در درخواست طلاق از طرف زوج نیز ، دادگاه بدون درخواست خانم در صورت وجود شرایط استحقاق خانم برای این مبلغ اقدام به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت مینماید.
اجرت المثل ایام زوجیت فقط مخصوص عقد و نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورت عدم شرط و عدم توافق بر چنین مبلغی ، قانون این حق مالی را برای زوجه در نظر نمی‌گیرد.
نکته ای که اغلب مورد توجه قرار نمی‌گیرد و منجر به صدور قرار رد دعوا می‌گردد یا منجر به عدم تعلق اجرت المثل به زوجه در پرونده طلاق از طرف زوج میگردد این است که زوجه ناشزه است و درخواست مطالبه اجرت المثل مطرح می‌نماید، درصورتی که به زوجه ناشزه اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد که البته این ناشزه بودن باید از قبل در دادخواست تمکین ازجانب زوج مطرح شده باشد و موجب صدور حکم قطعی شده باشد و زوج گواهی عدم نشوز را اخذ کرده باشد تا زوج بتواند به آن در دادگاه استناد نماید.
در پایان نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه آورده شده است، اگر شما نیاز به مشاوره یا استفاده از خدمات وکالتی گروه حقوقی وکیل باما را دارید ، وکلای متخصص در امور خانواده گروه حقوقی وکیل باما آماده پشتیبانی و ارایه مشاوره و دفاع از حقوق شما در مراجع قضایییست فقط کافیست با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید .